ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

ИЗ СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања од 15.03.2020. године, које су донели Председник Републике Србије (02 бр. 2-1186/2020), Председник Народне Скупштине (820-447/20) и Председник Владе Р. Србије (85-00-2/2020-01), Уредбе о мерама за време ванредног стања (Сл. гласник РС, бр. 31/20), Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања (Сл. гласник РС, бр.31/20), Закључка бр. 53-2561/2020 од 16.03.2020.године који је донет од стране Владе Републике Србије, а у вези члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања, директор предшколске установе „Чика Јова Змај“ у Смедеревској Паланци, Гордана Јанојлић, дана 24.03.2020. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

О организацији и раду запослених у предшколској установи „Чика Јова Змај“  у Смедеревској Паланци током ванредног стања.

За време трајања ванредног стања процес рада у предшколској установи „Чика Јова Змај“  у Смедеревској Паланци организује се на следећи начин:

I

  1. Запослени у Управи ће своје радне обавезе утврђене уговором о раду обављати у згради управе, осим ако је могуће обављање послова од куће, по одлуци директора Установе.
  2. Запослени који су старији од 60 година, који имају хроничне здравствене проблеме и запослени који имају децу до навршених 12 година живота, послове ће, ако је то могуће обављати од куће, по посебној одлуци директора. Уколико су оба супружника запослена у Установи, послове од куће може обављати само један супружник.
  3. У згради Управе се могу налазити само запослени П.У. „Чика Јова Змај“, чије је присуство неопходно за обављање послова у Установи.
  4. У циљу спречавања ширења заразе и заштите здравља запослених и грађанаП.У. „Чика Јова Змај“, на основу Закључка бр. 53-2561/2020 од 16.03.2020. године донете од стране Владе Републике Србије, обуставља рад са странкама путем непосредног контакта за време трајања ванредног стања. Рад са странкама ће се надаље обављати путем писане или електронске поште или телефонским путем.

Адреса: Трг хероја бр. 21, 11420, Смедеревска Паланка

Телефон: 026/317-194

e/mail:vrticzmaj@mts.rs

  • У складу са здравственим препорукама, а у циљу спречавања ширења заразе и заштите здравља запослених и грађана, П.У. „Чика Јова Змај“ обезбедиће да се поступак пријаве деце спроведе електронским путем.
  • Просторије зграде Управе (канцеларије, ходници, као и друге просторије) у току радног времена ће се систематски и учестало чистити и дезинфиковати.

II

На основу одлуке Владе Републике Србије обуставља се пријем деце у свим објектима П.У. „Чика Јова Змај“ у Смедеревској Паланци, током трајања ванредног стања.

Како је основна делатност Установе васпитно-образовни рад са децом од навршене прве године живота до уписа у основну школу, односнокако је природа делатности таква да није могуће организовати рад на начин предвиђен чланом 2. Уредбе о организацији рада послодавца за време ванредног стања (Сл. гласник РС, бр. 31/20), коју је на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, донела Влада Р. Србије, уз супотпис Председника Р. Србије, то је делатност П.У. „Чика Јова Змај“ у Смедеревској Паланци у објектима Установе: „Петар Пан“, „Лептирић“, „Наша Радост“, „Ташмајдан“, „Плави Чуперак“, као и објекти у селима: Селевац, Азања, Кусадак и Голобок усклађена са условима проглашеног ванредног стања.

Запослени у набројаним објектима Установе рад ће обављати у сменама, како би што мањи број запослених свих других радно ангажованих лица рад обављало истовремено у једној просторији, с обзиром да наведена организација рада, у условима ванредног стања, не изискује додатна средства.

У побројаним објектима Установе, тј у затвореном простору не може боравити више од 5 (пет) особа.

Дежурства ће бити организована на следећи начин:

  1. Дежурство се обавља најкасније до истека једног часа пре почетка проглашене забране кретања од стране Владе Р. Србије;
  2. На посао може доћи максимум 3 (три) дежурна запослена, водећи рачуна да број особа не прелази преко 5 (пет) особа које могу бити у објекту;
  3. Запослени који откључава-закључава објекат се задужује да обиђе све просторирије у објекту;
  4. У случају настанка штете у објекту, потребно је предузети све неопходне мере у циљу отклањања штете водећи рачуна о максимуму 5 (пет) особа које могу бити у објекту.

Главни васпитачи организују рад по сменама у објекту у којем руководе, у зависности од броја запослених и врсте посла који обављају, те израђује  распоред дежурстава у складу са претходним тачкама ове одлуке и доставља директору Установе.

Главни васпитачи су обавезни да подносе писмене извештаје директору Установе, на крају радне недеље, о свим околностима које се односе на рад по сменама и о другим околностима од значаја за Установу.

III

Са запосленима ће се одржавати пословни састанци електронским, односно другим одговарајућим путем (видео линк, видео позив, …).

Сва службена путовања у земљи и иностранству, се одлажу у складу са одлуком надлежног органа о забрани, односно привременом ограничењу кретања.

У једној канцеларији у истом тренутку могу бити максимум 2 (две) особе на међусобном растојању од минимум 1 метар.

Током боравка у установи сви запослени су у обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби.

Директор П.У. „Чика Јова Змај“ : Гордана Јанојлић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *