Јован Јовановић Змај, један од наших најплодоноснијих песника за децу, рођен је 6. децембра 1833. године. У циљу упознавања деце са његовим ликом и делом, тим за сарадњу са породицом организује ову манифестацију, која се одржава током читаве недеље у којој је Чика Јова рођен. Активности “Чика јовине недеље” заједнички осмишљавају и реализују деца, родитељи и васпитачи на нивоу сваког вртића поједниначно.