Носилац пројекта: Општина Смедеревска Паланка

Партнери: Предшколска установа “Чика Јова Змај” , Центар за социјални рад, Центар за развој ромске заједнице “Амаро дром”, Црвени Крст.

Датум почетка реализације пројекта: 31.7.2020.

Васпитачи који реализују активности: Бојана Симић (координатор пројекта), Марина Стевановић Танасковић, Верица Которчевић, Јелена Ивковић Мрaтинковић, Мирјана Радoсављевић, Данка Ивковић, Невена Ђорђевић, Ивана Павић, Микла Новаковић.

Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” се реализује уз подршку Светске банке у циљу унапређење доступности, квалитета и једнакости предшколског васпитања и образовања за свако дете од његовог рођења до 5,5 година, као и унапређење координације и сарадње између релевантних актера у пружању холистичких и висококвалитетних услуга предшколског васпитања и образовања са акцентом на децу из друштвено осетљивих група.

У вртићима: Петар Пан, Плави чуперак и у вртићу у Церовцу, потпуно реновиран и опремљен нови простор за четворочасовни боравак деце укључене у пројекат.

У циљу остваривања добробити за дете и холистичког приступа дечијем развоју, као и успостављању сарадње са породицама деце неопходно је партнерство између различитих институција. Сви партнери реализују своје планиране активности (ифдормисање јавности, кампања и мапирање деце и родитеља, успостављање механизама за прикупљање и управљање подацима…) које заједно омогућавају повећање обухвата деце из друштвено осетљивих група, као и већу доступност квалитетног предшколског образовања и васпитања.

Активности са породицама/учесницума у пројекту: Радионице са децом, радионице са родитељима, трибине за ридитеље, Новогодишња представа 2022.