Подаци о броју запослених и радно анфажованих лица (29.12.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (30.11.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (31.10.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (30.9.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (1.9.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (31.07.2023)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (18.7.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (7.7.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (30.6.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (1.6.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (31.3.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (8.3.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (28.2.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (31.1.2023.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (9.1.2023.)

Подаци о броју запослених у радно ангажованих лица (16.12.2022.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (9.12.2022.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (30.11.2022.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (17. 05. 2022.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (13. 04. 2022)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (18. 02. 2022)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (31.01.2022)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (31.12.2021)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица (15.04.2021)