Уговор 5195 Паланка промет партија 2 – 22

Уговор 5915-1 Паланка промет партија 3 – 22

Уговор 6111 Интеркомерц партија 4-22

Уговор 6215 Интеркомерц партија 9-22

Уговор 6216 Интеркомерц партија 10-22

Уговор 6217 Интеркомерц партија 13-22

Уговор 6304 Микросунион партија 12-22

Уговор 6342 СРТ Маја партија 5-22

Уговор 6343 СТР Маја партија 6-22

Уговор 6344 СТР Маја партија 7-22

Уговор 6428 Границе партија 1-22

Уговор 6539 Интеркомерц партија 8-22

Уговор 5–6540 Интеркомерц партија 11-22