Анекс 1 5081 “CUBUING” Лептирић 22

Уговор 3425 “Adnetiks” ЈН енергенти огревно дрво 22

Уговор 3755 Солекомерц о ЈН енергрнтни угаљ 22

Уговор 1216 Кнез гасно уље

Уговор 1957 Водотермика столарија ПП-22

Уговор о ЈН енергрнти – гасно уље екстра лако 22

Уговор 6587 “Cubing” zanatski radovi 22

Уговор 5824 надзор анекс 1 Светозар Терзић

Уговор 1286 Рассистем ИТ -22

Уговор 1320 ЕПС и анекс 1 1045 ЕПС

Уговор 1420 Миленијум осигурање запослени 22

Уговор 1947 НМГ софтвер 22

Уговор 2037 Тами транс излет 22

Уговор 2434 Ватроспрем мобилни уређаји ППЗ – 22

Уговор 2495 Техноплам одржавање ПП апарата

Уговор 3009 Јелић Петрол Материјал за саобраћај 22

Уговор 3356 Фото Бора и Буле фотографисање 22

Уговор 3645 ПИН безбедност Процена ризика 22

Уговор 3686 Завод лабораторијске услуге 22

Уговор 3713 Пеинтган Фотокопир штампач 22

Уговор 3771 Оптимум канцеларијски -22

Уговор 3807 Рассистем одржавање хардвера и софтвера 22

Уговор 4308 Интеркомерц папирна галантерија 22

уговор 4650 Миленијум осигурање деца 22-23

Уговор 4917 Интеркомерц хемија 22

Уговор 4939 Фијоми душеци 22

Уговор 5051 Ником

Уговор 5559 “Cubing doo”

Уговор 5565 Пчелица

Уговор 5573 надзор Светозар Терзић

Уговор 5576 надзор Милена Стојић

Уговор 6021 Ласта превоз 22

Уговор 6587 Cubing занатски радови 22

Уговор 6587-1 надзор Светозар Терзић занатски радови

Уговор 6842 ВИНЕТ столарски радови 22

Уговор 6871 Пертини Новогодишњи пакетићи ( играчке ) -22

Уговор 6931 Пирамида столарија Сунце 22

Уговор 7055 ДИМА Новогодишњи слаткиши -22

Уговор 7166-1 Пнеумбест – пнеуматици – 22