Јавне набавке 2023. године Ексел

Усвојен предлог треће измене плана јавних набавки за 2022/23. годину

Предлог треће измене плана јавних набавки за 2022/23 годину

Усвојен предлог друге измене плана ЈН за 2022/23 годину

Предлог друге измене плана јавних набавки за 2022/23 годину

Усвојена прва измена плана

Предлог прве измене плана јавних набавки

План навки на који се закон о ЈН не примењује (1.6.2023.)

План набавки изузетих од закона јавних набавки (11.7.2022.)

План јавних набавки изузетих од закона јавних набавки (16.3.2022.)

Усвојен предлог плана јавних набавки за 2022/23 годину

Предлог плана јавних набавки за 2022/23 годину