Мисија

Подршка детету да упозна, разуме и прихвати себе; да истражи сопствено окружење; да гради односе разумевања и толеранције са другима; да припреми дете за услове живота и рада у основној школи.

Визија

Место заједничког живљења деце и одраслих у коме су сви расположиви ресурси усмерени на подршку добробити деце.